Wyznaczanie celów

Jedną z fundamentalnych spraw dla każdego przedsiębiorstwa czy dowolnego zakładu pracy powinny być cele. Wszak jeśli ktoś działa na rynku, to aby się na nim utrzymać musi pozyskiwać klientów i kontrahentów.

Nieco inaczej jest z urzędami, ponieważ działają poza systemem gospodarki rynkowej, jednak one również muszą pracować efektywnie. Cel może być rozumiany różnie w zależności od kontekstu.

Jeżeli firma zajmuje się produkcją towarów, celem może być sprzedaż miesięczna na określonym poziomie lub założone z góry wyniki eksportu poza granicę kraju. Cele mogą mieć różną skalę – są małe i większe.

Warto je mieć również po to, aby skuteczniej planować i organizować czas pracy. Cel daje motywację do działania, ponieważ pracownicy wiedzą, do czego dążą.

Jeśli dodatkowo wiedzą, że za pomyślnie wykonane zadanie czeka na nich specjalna premia, o wydajność w ogóle nie musimy się martwić. Ważne jest jednak to, aby ludzie zajmujący się danym odcinkiem pracy identyfikowali się z wyznaczonymi celami i rozumieli je.

www.ksiega2012powodow.pl