Rutyna bywa ratunkiem

Są opinie, jakoby rutynowe podejście do wykonywanej pracy odciskało się negatywnym piętnem na jej jakości. Jest w tym nieco prawdy, ale tylko po części.

Można bowiem śmiało stwierdzić, że są zajęcia, w których rutyna jest niepożądana i wręcz groźna. Chodzi zwłaszcza o osoby, które czuwają nad bezpieczeństwem innych i powinny zawsze przykładać się maksymalnie do swoich obowiązków.

Zaniedbania mogą bowiem kosztować kogoś zdrowie, a nawet życie. Pierwszy z brzegu przykład to dróżnicy na przejazdach kolejowych czy lekarze.

Bywają jednak zajęcia, które wręcz proszą się o rutynę. Mowa szczególnie o stanowiskach, na których wykonywana praca jest schematyczna i niezmienna.

Dotyczy to chociażby zakładów produkcyjnych, ale również wszelkiego rodzaju komórek administracji. Codzienna rutyna pomaga w efektywnym organizowaniu czasu pracy, ponieważ mając doświadczenie jesteśmy w stanie ocenić, ile zadań w wyznaczonym okresie zdołamy wykonać.

Dlatego na niektórych stanowiskach poczujemy się pewnie dopiero wraz z dłuższym stażem.