Roznoszenie ulotek

Firmy, które z różnych względów potrzebują dodatkowej reklamy lub po prostu chcą poinformować potencjalnego klienta o nowej ofercie, chętnie zatrudniają do roznoszenia ulotek studentów i inne osoby uczące się. Taki rodzaj pracy idealnie sprawdza się w roli zajęcia dodatkowego, pozwalającego sobie dorobić poza uczelnią, jednak na pewno nie może być traktowany jako główne źródło dochodów.

Plusem kolportowania ulotek bez wątpienia okazuje się to, że od kandydatów nie wymaga się żadnego doświadczenia. Student zwykle wiąże się umową-zleceniem, a jego działalność rozliczana jest w stosunku godzinowym.

Tym sposobem do roznoszenia materiałów reklamowych może zgłosić się każdy, o ile dysponuje odpowiednią ilością wolnego czasu. Pracy w takim charakterze podejmują się zwykle studenci pierwszych lat, którzy chcieliby mieć dodatkowe źródło utrzymania, a nie mogą lub nie chcą jeszcze myśleć o bardziej angażującym zawodzie z lepszym wynagrodzeniem.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że kolportera czeka nieraz praca w trudnych warunkach atmosferycznych, a obcy, często śpieszący się gdzieś ludzie, zaczepiani w centrum miasta nie zawsze muszą okazać się życzliwi. Osoba, zamierzająca roznosić ulotki, powinna więc być cierpliwa i bardzo otwarta, by nie zrażać się reakcją przechodniów oraz wytrwale dążyć do celu.